Bio(s)

2024

Eau Pernice er en dansk billedkunstner som arbejder med sprog- og lydbilleder. I korværket Backward Singing Performance har Pernice komponeret og genskrevet kendte popsange baglæns. På Gammel Strand opføres de vrøvlende kompositioner af et vokalensemble, hvorefter en lydoptagelse af deres live performance spilles baglæns. Herved gennemgår sangen en transition fra komplet uigenkendelighed til igen at nærme sig det oprindelige udgangspunkt og momenter af identifikation. I en legende tilgang arbejder Eau Pernice med sproget, som et materiale der kan formes og omformes, og som et sted, hvor nye betydninger både kan skabes og opdages.

Pernice arbejder i tidsbaserede medier som video, lyd og performance i installation med skulptur, tekst og grafik. Eau Pernice (f.1989) er uddannet fra Billedhuggerskolen på Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedskoler, Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig (DE) og The Nordic Sound Art Program.

2024

Eau Pernice is a Danish visual artist, educated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in 2017. In 2022, she was nominated for the Queen Sonja’s Print Award in Oslo. From 2021 to 2024, Pernice is employed by the Danish Defense to create a public art work for Nyboder, Copenhagen, titled “Tidsspiger” (Time Spike). In 2024, her work can be experienced, among other places, at Kunstforeningen GL STRAND and at Danske Grafikeres Hus.

2023

Eau Pernice (she/her, b. 1986, DK) holds an MFA from The Royal Danish Academy of Fine Art. Pernice’s work revolves around language implosions, hidden messages, and the transcendence dynamics of presence and performance. Eau Pernice´s work steers around the intersection of visual arts, music composition, and writing. Pernice has a curious approach to producing and collaborating, as seen in many of her works, most recently The Backward Singing Performances.

2023

Eau Pernice’s practice unfolds in between the abstract and the literal, the immaterial and the material. In this space, she playfully explores and deconstructs systems and structures that we commonly take for granted – technological, linguistic, religious, societal – in order to forge new connections and meanings. For Pernice, language is not only a means of communication, but also a physical material that can be manipulated such that meaning is transposed and transformed. Pernice’s work disrupts linear chronologies and brings unexpected coincidences to light. 

2023

Eau Pernice (b.1988, DK) works in the intersection of visual arts, music composition and writing. At the center of her production is a strong interest in language and performative constructions, manifested in social interactions or in relationship to objects. Her work is informed by crime fiction, religious anecdotes and contemporary gossip and thus her works exist within a multi-layered frame of references.

2023

Eau Pernice (1988, DK) is an artist with a MFA from The Royal Danish Academy of Fine Arts, 2017. Pernice works in the field between visual, sound and performance art. Her works are often characterized by melancholy and a potential for storytelling.

2023

EAU PERNICE is a long time member of the Bad Boy Jesus City Swimmers Club and an artist interested in subversive text writing and compositions for singing voices. Her practice aligns well with the activities of the swimmers club. PERNICE collaborated with the club for a radio broadcasting show called „Sync or Swim“ in 2022 and her first release on the in-house platform for sound experiments called Bad Boy Jesus Tape Club is currently in planning.

2022

Within the fields of visual arts, writing and musical composition the works of Eau Pernice (1989, DK) circle around understandings of time, collapse of language and suspected hidden messages. Pernice graduated with an MFA from The Royal Danish Academy of Fine Arts in 2017.

2022

Eau Pernice (DK) is currently dedicating her work to research how the notions of presence and performance changes in a backwards temporality. Within the fields of visual arts, writing and musical composition her works circle around understandings of time, collapse of language and gray zones of autofiction. She lives and works in Copenhagen.

2022

Uddannet fra Billedhuggerskolen Charlottenborg på Det Kongelige Danske Kunstakademis Billedkunstskoler i 2017. Arbejder i skæringspunktet mellem billedkunst, tekst og musisk komposition. Hendes praksis kan ikke begrænses til én af de respektive kategorier, men synes i stedet at sprænge deres grænser og redefinere deres givne natur. Eau Pernice arbejder ikke generisk interdisciplinært, men de forskellige punkter forbindes igennem hybridisering, afsmitning og identifikation. Hun fremhæver mediets egne egenskaber i et givent værk – om det er film, skulptur eller et todimensionelt værk – og synliggør en metabevidsthed om sammenhæng mellem form og indhold. Internetkultur, kunsthistorie, og litteratur informerer hendes research, giver den dybde og åbner op for diversitet i mulige læsninger. Kunstnerens værker er således i stand til at formulere nye narrativer gennem en tilegnelsesproces, der adresserer kulturelle og historiske overlap samt aktuelle anekdoter og rygter. Et kendetegn for hendes arbejde er undersøgelsen af kollapset mellem fiktion og virkelighed; metodisk anvender hun plot twists til at afprøve beskuerens tiltro til værkernes fortælling. Eau Pernice (tidligere Signe Boe) er repræsenteret af C.C.C. Gallery.

2021

Eau Pernice is a Danish visual artist who graduated from the Royal Danish Academy of Fine Arts in 2017. Her work revolves around performative narratives, often connected to objects, pictures and film. For the time being, she is examining different kinds of potentials in a backwards temporality and has recently changed her artist name to a backwards pronunciation of the name Signe Boe. Eau Pernice is living and working in Copenhagen and is represented by C.C.C. Gallery.

2021

In her work, Eau Pernice often points to the presence of multiple temporalities through physical displacements in her subject matter – either as distortions or outright backwardness. This interest in disruption and displacement reflects Pernice’s interest in systems and constructions. By interrupting movements and highlighting patterns, Pernice seeks to fragment and challenge the structures, systems and narratives we are surrounded by and immersed in.

2021

(…) the performance artist who recently changed her name into Eau (the French word for water) Pernice.

2021

Eau Pernice. B. 1988, Djursland, DK. Lives and works in Copenhagen, DK

2021

Signe Boe’s artistic practice hovers between abstract and literal, immaterial and material. With an associative approach, she investigates the space that exists between them, shattering systems and structures that we otherwise take for granted – be they technological, linguistic, religious or societal – to create new connections and meanings. For Boe, language is not only a means of communication, but also a concrete material that can be manipulated so that meaning is shifted and changed.

Boe works in time-based media such as video, sound and performance in installations that feature sculpture, text and graphics.

Signe Boe (b. 1989) is a graduate of the School of Sculpture at the Royal Danish Academy of Arts, Schools of Visual Arts, the Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig (Germany) and the Nordic Sound Art Program. Most recently, Signe Boe’s works have been exhibited at Inter Arts Center (SE), Simian (DK), Kunsthal Aarhus (DK), Contemporary Art Center – CAC (LT), Kunsthal 44Møen and Westwerk Hamburg (DE). She is represented by C.C.C. Gallery, Copenhagen.

2021

Signe Boe (f. 1989) er en dansk billedkunstner uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademis Billedskoler i 2017. Signe Boe arbejder i tidsbaserede medier som video, lyd og performance i installation med skulptur, tekst og grafik. Hun er repræsenteret af C.C.C. Gallery, København.

2021

Signe Boe, udd. v. Det Kgl Danske Kunstakademi – arbejder i tidsbaserede medier som video, lyd og performance, i installation med skulptur, tekst og grafik. Tematikken i hendes grafiske værker tager afsæt i ideen om, at den måde som ting ødelægges på, i en baglæns tidslighed vil være den måde hvorpå de opstod.

2020

Signe Boes künstlerische Praxis bewegt sich zwischen dem Abstrakten und dem Wörtlichen, dem Immateriellen und dem Materiellen. In diesem Raum erforscht und dekonstruiert sie spielerisch Systeme und Strukturen, die wir gemeinhin für selbstverständlich halten – technologisch, sprachlich, religiös, gesellschaftlich –, um neue Verbindungen und Bedeutungen zu schaffen. Für Boe ist Sprache nicht nur ein Mittel der Kommunikation, sondern auch ein physisches Material, das so mani-puliert werden kann, dass es Bedeutungen transponiert und transformiert.

Sie arbeitet mit zeitbasierten Medien wie Video, Ton und Performance, aber auch mit Skulptur, Text und Grafik. Sie greift auf Bereiche wie Archäologie, Linguistik, Sozialwissenschaften und Theologie zurück, und ihre Werke tragen oft unzählige Schichten von Bedeutungen, Zeitlichkeiten und Erzählungen – einige expliziter als andere. Indem sie ganz unterschiedliche Phänomene miteinander verknüpfen, unterbrechen die in Boes Werken erzählten Geschichten lineare Chronologien und bringen unerwartete Zufälle ans Licht.

Signe Boe (geb. 1988) ist bildende Künstlerin aus Dänemark. Sie hat einen MFA von der Königlich Dänischen Akademie der Schönen Künste (2017) und wird von der C.C.C. Gallery, Kopenhagen, vertreten.

2020

Signe Boe’s artistic practice unfolds in between the abstract and the literal, the immaterial and the material. In this space, she playfully explores and deconstructs systems and structures that we commonly take for granted – technological, linguistic, religious, societal – in order to forge new connections and meanings. For Boe, language is not only a means of communication, but also a physical material that can be manipulated such that meaning is transposed and transformed.

Boe works with time-based media such as video, sound and performance, as well as with sculpture, text and graphic arts. She draws upon fields such as archaeology, linguistics, social sciences and theology, and her works often carry innumerable layers of meaning, temporalities and narratives – some more explicit than others. By linking together vastly different phenomena, the stories told in Boe’s works disrupt linear chronologies and bring unexpected coincidences to light.

Signe Boe (b. 1988) is a visual artist from Denmark. She holds an MFA from the Royal Danish Academy of Fine Arts (2017) and is represented by C.C.C. Gallery, Copenhagen.

2020

Works by Signe Boe (b. 1988, Djursland) are appreciated for their acumen, absurdity and underlying humour. They are often presented in the media of extended cinema, and in her sculptural exhibitions she combine past and tradition-heavy techniques such as gravure-printing with present technologies, frequently intertwined by an experimental textual layer. Her works allow the rational and concrete to encounter the absurd and poetic.

2020

Signe Boe is primarily working in an expanded sculptural field where she is unfolding narratives through sculptural elements, surfaces and different temporalities. Boe does not have a base but is currently residing in a hotel in Copenhagen. Boe’s works were recently exhibited in Kunsthal Aarhus, Aarhus (2019), CCC Projects, Copenhagen (2019) and Contemporary Art Centre, Vilnius (2019).

2019

Signe Boe (b. 1988, Djursland) lives and works in Copenhagen.

2019

The works of Signe Boe take their point of departure in the very strange things that occur to her. Recently she was approached at a party by a person who wanted to offer her a job; she had the perfect profile! Now, this is not something that occurs to her often, since she holds an MFA from the Royal Danish Academy of Fine Arts, which usually does not qualify her for anything else than her main occupation: being an artist working in the field of expanded cinema where narratives are being unfolded or supported by various elements of sculptural, flat and time-based character. The position she was offered was to smuggle medical cannabis capsules between two countries. In a way it does fit her well, since she perceives her artistic work to transport information between the rational/concrete, and the absurd/poetic. Furthermore she shares her base between two countries.

2019

virkeligheden gennem virkeligheden er en forening, hvis formål er at bruge den virkelige verden til at fortælle noget om sig selv, og ikke tale om virkeligheden gennem en metafor. halvt møbleret værelse er virkeligheden gennem virkelighedens første projekt og er et samarbejde mellem billedkunstnerne Anne Elisabeth Eckersberg og Signe Boe.

2019

Signe Boe (b. 1988, DK) lives in a hotel and works in a train station.

2019

Signe Boe (f. 1988) er uddannet fra billedhuggerskolen fra kunstakademiet i København 2017, Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig og ved Nordic Sound Art – MFA Joint Study Program 2016. Hun arbejder med narrativer, skulpturelle elementer, flader og tidsligheder. 

2019

Signe Boe (b.1988) lives and works in tono ton tono tono. Her practise ton tono tono tono tono tono ton tono. Ton tono ton tono C.C.C. Projects tono Kunsthal 44Møen ton tono.

2018

Signe Boe (b. 1988, Djursland) lives and works in Copenhagen and Vilnius.

2018

Signe Boe is a Master of Fine Arts from the Sculpture School Charlottenborg at The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Visual Arts in 2017. She works with narration through extended cinema, where sculptural elements serve to support the fictional frame. She was born in 1988 in Djursland and lives and works in Vilnius and Copenhagen.

2018

Signe Boe, f. 1988, uddannet fra Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2017. I Signes Boes værker kan der opstå møder mellem bibelske referencer formidlet og gentænkt i nyt digitalt format. Boe foretager finurlige sproglige undersøgelser, og hendes værk tager greb med vores nuværende teknologi, som gør det muligt, at dialogen bliver meningsløs. Boe anvender sin kunst til at pege på de problematikker og misforståelser, der kan opstå, når digitale medier forvrænger samtalen. Et eksempel på dette komme til udtryk i et nyere værk 2017, Bird Calls, der i form af den velkendte iPhone tager fat i den reelle samtales svære vilkår, særligt når pointer ændrer indhold og form, når de gentages i internettets uendelige univers. I værket er kvindeansigter smeltet sammen med papegøjer, som gentager ord – ord, som fuglen ikke selv forstår eller har skabt, men blot gengiver hvad den har hørt mange gange. Sigen Boe peger på de flokmentaliteter, som både mennesker og dyr er underlagt som en styrende funktion i vores dialog.

2018

Signe Boe works with narratives, materialized in situations of time based media, flat and spatial objects as well as textual and performative formats. She holds an MFA from The Royal Danish Academy of Fine Arts and a diploma from The Nordic Sound Art Program.

2017

Since 2016 Marie Raffn and Signe Boe (DK) have been collaborating on works as well as common platforms to present individual work. They are currently particularly interested in the female voice, écriture féminine and to merge the spaces of the written and the said.

2017

Marie Raffn & Signe Boe (DK) is a Danish speaking artist collaboration, working together since 2016. Raffn holds a MFA from Malmö Art Academy from 2016. Boe graduated at The Royal Danish Academy of Arts ‒ Schools of Visual Arts 2017. Within the media of film, sculpture and text, Raffn and Boe are interested in linguistic and cultural misunderstandings, translations and exchanges.

2017

Signe Boe (b. 1988) and Marie Raffn (b. 1991) are based in Vilnius, LT, and Copenhagen, DK.

Sea nail bow (bee nighty neigh diet) ant my reel raffle (bee nighty-night Ewan) obey seitan wiliness, ale tea, ant co-op in hey can, decay.

2016

Signe Boe er MFA-studerende ved Billedkunstskolerne, Det Kongelige Danske Kunstakademi og kredser i sit arbejde om oversættelse og sprog, som gestaltes gennem grafik, skulptur og performative gestus. Tidligere udstillinger hun har deltaget i tæller blandt andre The Museum i Leipzig, Overgaden og Kunstverein am Rosa-Luxemburg-Platz i Berlin. For tiden bor og arbejder Signe Boe i København.

2015

Signe Boe (b. 1988 DK) is currently studying at The Royal Danish Academy of Fine Arts, Nordic Sound Art and in Klasse Blank at the Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig.
Lives and works in non-places.

2012

A student at the Danish Royal Academy of Fine Arts, Signe Boe (DK/DE) works with translation from image to sound and sound to image. The relation between composition and score with forest
landscapes is her point of departure.